Salutació del President

Salutació President FECPC

Història

Història de la FECPC

Estructura Organitzativa

Estructura de la FECPC

Voluntariat

Transparència

En aquesta secció es pot trobar documentació exigida d’acord a la Llei 19/2014 de transparència, de transparència, accés a la informació publica i bon govern.
Aquesta llei té un impacte notable sobre les organitzacions sense ànim de lucre, ja que obliga a acomplir determinades normatives en matèria de transparència i bon govern.
Retribucions alts càrrecs: Els membres dels òrgans de govern de la Federació no són retribuïts.
L’estructura organitzativa i institucional està detallada anteriorment en aquesta mateixa pàgina. Al següent enllaç es poden trobar tots els documents relacionats amb la gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.

Memòries

Patrocinadors